Uchwała nr XXXI/291/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok