Uchwała nr XXXI/290/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej