Uchwała nr XXXI/289/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031