Uchwała nr XXXI/288/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok