Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 702/293/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok