Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 699/290/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie "przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020- 2030"