Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik wystąpił z wnioskiem formalnym o omówienie na najbliższym posiedzeniu Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej regulaminu budowy sieci kanalizacyjnej oraz o rozważenie możliwości zmian w tym zakresie.