Radny Sylwester Czarnota w imieniu mieszkańców budynku, który znajduje się na os. A. Mickiewicza 46 zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości przeniesienia śmietnika w okolice torów kolejowych.