Radny Krzysztof Jakubiec zadał pytanie, na jakim etapie są prace związane z powiększeniem obszaru metropolii? Wyjaśnił, że temat dotyczy terenów pomiędzy Wzgórzem Kamionka a ul. Podleską, które nie były ujęte w obszarze metropolii, a co za tym idzie nie zostały objęte planami podczas budowy kanalizacji.