Odnośnie projektu uchwały nr 40/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej w Mikołowie Przewodnicząca Rady Katarzyna Syryjczyk-Słomska wnosi do Burmistrza Mikołowa o powrócenie do tematu na etapie procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Bujakowa. BGP
Tematem wiodącym majowej sesji Rady Miejskiej będzie pomoc społeczna, w listopadzie tematem wiodącym będzie bezpieczeństwo.