Radny Krzysztof Żur:
- zasygnalizował bardzo zły stan drogi ul. Malinowej – wnosi do Burmistrza Mikołowa o przeprowadzenie robót naprawczych, 
- wnosi do Burmistrza Mikołowa o interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wykonania prac porządkowych na chodniku wzdłuż DK 44 w Borowej Wsi,
- wnosi do Burmistrza Mikołowa o interwencję w sprawie przywrócenia do poprzedniego stanu nawierzchni skrzyżowania ul. Piwnej z ul. Gliwicką po montażu stacji transformatorowej przez firmę Tauron.