Radna Ewa Chmielorz:
- ponownie zwróciła się z prośbą o obsadę roślinną przy stacji transformatorowej w parku w Mokrem,
- wnosi do Burmistrza Mikołowa o uprzątnięcie ścieżki prowadzącej od odnowionych wapienników do Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
- wnosi do Burmistrza Mikołowa o wycinkę krzewów przy ul. Chabrów.