Radna Stanisława Hajduk-Bies:
- poruszyła temat przycinki koron drzew przy ul. Żwirki i Wigury, zgłosiła zastrzeżenia dotyczące wykonywania prac w niedzielę. Ponadto zwróciła się z zapytaniem, czy regulacja koron drzew została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi okresu lęgowego,
- poruszyła temat regulacji drzew przeprowadzonej w ostatnim czasie na os. A. Mickiewicza i stwierdziła, że jej zdaniem drzewa zostały przycięte zbyt mocno. Zapytała, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które wykonywały prace.