Radny Michał Rupik w imieniu mieszkańców os. A. Mickiewicza wnosi do Burmistrza Mikołowa o doraźne zasypanie dziur powstałych w drogach osiedlowych.