Radna Grażyna Ostafin poruszyła temat przeniesienia siedziby obwodowej komisji wyborczej z Sądu Rejonowego w Mikołowie do Punktu Społecznej Życzliwości przy ul. Podleskiej 14b. Zwróciła się do Burmistrza Mikołowa z zapytaniem, z jakiego powodu lokalizacja została zmieniona? Poprosiła o poinformowanie o tej zmianie wyborców i wywieszenie informacji na ten temat w widocznych i dostępnych dla mieszkańców miejscach (np. na drzwiach klatek schodowych budynków w okręgu wyborczym nr 3).