- projekt uchwały nr 114/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku

- projekt uchwały nr 115/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

- projekt uchwały nr 116/2020 w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej

- projekt uchwały nr 117/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie

- projekt uchwały nr 118/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

- projekt uchwały nr 119/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2031

- projekt uchwały nr 120/2020 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej

- projekt apelu Rady Miejskiej Mikołowa do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie remontu Drogi Wojewódzkiej nr 925

- projekt apelu Rady Miejskiej Mikołowa do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie remontu Drogi Wojewódzkiej nr 928