Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 691/282/20 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji, koordynacji i monitorowania projektu pn. "Step by step - małymi krokami ku wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER (numer projektu: 2020-1-PL01-KA101-079286, projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej)