Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 685/276/20 w sprawie zasad scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mikołów oraz jej jednostkach budżetowych