Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 680/271/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę