Uchwała nr XXX/287/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego