Uchwała nr XXX/286/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu