Uchwała nr XXX/283/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa