Uchwała nr XXX/280/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie