Uchwała nr XXX/279/2020 z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu