Uchwała nr XXX/277/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok