Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 650/241/20 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych