Ogłoszenie o postępowaniu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę Mikołów w 2020 roku wraz ze specyfikacją warunków postępowania