Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 10.09.2020