- skorygowany projekt uchwały nr 104/2020 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 105/2020 w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa oraz warunków i trybu jej przyznawania

- projekt uchwały nr 101/2020 zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu

- skorygowany projekt uchwały nr 102/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

- projekt uchwały nr 103/2020 w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie

- projekt uchwały nr 107/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie

- projekt uchwały nr 108/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie

- projekt uchwały nr 109/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

- projekt uchwały nr 110/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 111/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031

- projekt uchwały nr 112/2020 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie

- projekt uchwały nr 113/2020 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego