Uchwała nr XXIX/276/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa