Uchwała nr XXIX/274/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek