Uchwała nr XXIX/273/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie nadania nazw "ul. Lisów, Wilków, Zajęcy, Niedźwiedzi i Wiewiórek" drogom
wewnętrznym w Mikołowie