Uchwała nr XXIX/272/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki
i Wigury