Uchwała nr XXIX/271/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. K. Miarki