Uchwała nr XXIX/270/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie projektu Statutu „Muzeum w Mikołowie (w organizacji)” w celu uzgodnienia
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego