Uchwała nr  XXIX/269/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej