Uchwała nr  XXIX/266/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu