Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 640/231/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na rok 2020