Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 632/223/20 w sprawie powołania Grupy ds. transparentności i otwierania danych publicznych na potrzeby realizacji projektu "Transparentny Mikołów"