WR-2/2020 Modernizacja pomieszczeń w budynku w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 (P9) zgodnie z przedmiarem robót 16-2020