Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 627/218/20 w sprawie powołania Komisji ds. inicjatywy lokalnej