Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 626/217/20 w sprawie powołania Komisji przetargowej