Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 618/209/20 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego