Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 611/202/20 w sprawie ustalenia dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Mikołów