Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 609/200/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok