PN-25/2020 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów w latach 2020 – 2021 oraz wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych projektów