Uchwała nr IV/4/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. ekologii  Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa