Uchwała nr XXVII/257/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie petycji o nadanie nazwy ulicy