Uchwała nr XXVII/256/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa