Uchwała nr XXVII/255/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach